Meet my great-great-grandmother

Doc 10 Sep 2019, 14:37-1

In de Moesson van september 2019 een interview, gehouden door Lara Nuberg en verluchtigd met foto’s van de echte familie. Afsluitend met de onontkoombare foto van mijzelf.

Doc 10 Sep 2019, 14:37-2

Doc 10 Sep 2019, 14:37-3

Be first to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.